Същност и роля на Европейски съюз

Европейският съюз бива създаден, чрез подписване на Маастрихтски договор. За официално събитие това става през 1992 г., по време на неговото учредяване той базира на две общности: едната е – Европейска общност на икономиката, другата Европейска общност Евр атом. Като главни цели на Договора на ЕС са насърчаване на устойчив социален и икономически прогрес, постигане на висока заетост, работа без вътрешни граници, стабилизиране на социално-икономическо единство, създаване на паричен съюз, създаване на единно пространство за свобода и сигурност, наред с правосъдието. Всичко това се осъществява в рамките на свободно движение за лица и в обвързано с прилагане на контрол над убежищата за имиграцията, борба с престъпността и превенции.

Договорът от 2007 г. подписан на 13 декември. През 2009 г. той влиза в сила и прави ЕС приемник на Европейската общност. Така са сложени основите за нов етап – европейска интеграция.
(още…)

Задачи, пред които се изправя ЕС

Работата на ЕС се контролира и управлява от участващите в него органи. Те биват, както наднационални, така и междуправителствени. За главен орган се взема предвид Европейската комисия, която изпълнява и водещите функции. Членовете участващи в нея са обявени от правителствата на самите членки държави, а независимостта им е задължителна. Функциите от законно естество се изпълняват от Европейския парламент и Съвета на ЕС. Контрол оказва Съда на Европейския съюз, в него са включени 27 съдии от различните държави участнички. В него има и специализирани съдилища и Съдът на публичност, в който участват седем съдии. Европейският съвет има задача да определя политически цели на Съюза и дава тласък за развитието му. (още…)